Αντιδιαβρωτική προστασία Μαύρη Βαφόμενη

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και προστασία για τις ζημιές από χτύπημα από πέτρες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και του σασί αυτοκινήτων, φορτηγών και δεξαμενών.

9,90 € (με Φ.Π.Α.).
Διαθεσιμότητα:
Νέο προϊόν
Κωδικός:
603215
Μάρκα:
Περιγραφή

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και προστασία για τις ζημιές από χτύπημα από πέτρες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και του σασί αυτοκινήτων, φορτηγών δεξαμενών. Με βάση από καουτσούκ και ρητίνες δημιουργεί ένα ανθεκτικό στο χρόνο σκληρό, ελαστικό προστατευτικό στρώμα. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, παγετό και οξέα αλάτων . Στεγνώνει μετά από 1-2 ώρες. . Μπορεί να βαφτεί μόλις στεγνώσει. Οδηγίες χρήσεως : Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές χωρίς ίχνος γράσου. Προστατέψτε την γύρω περιοχή. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση ( τουλάχιστον για 2 λεπτά). Ψεκάστε με αεροπίστολο (πίεση από 3 � 8 bar) από απόσταση 30 εκ. Ψεκάστε σε πολλές στρώσεις ανά 10 λεπτά. Μετά τον ψεκασμό καθαρίστε με διαλυτικό το πιστόλι.

Λέξη κινδύνου Κίνδυνος

· Στοιχεία επισήμανσης που καθορίζουν τον κίνδυνο:

οξικό η-βουτύλιο

οξικός αιθυλεστέρας

· Δηλώσεις επικινδυνότητας

H225 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

· Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας δοχείο ή ετικέτα προϊόντος.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P260 Μην αναπνέετε ατμούς.

P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια.

P302 + P352 ΕΑΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους περιφερειακούς κανονισμούς.

Λεπτομέρειες προϊόντος
603215

Τεχνικές πληροφορίες

Συσκευασία
Μεταλλικό κουτί
Περιεχόμενο
1lt

Ρυθμίσεις

Μενού