Αντιδιαβρωτική προστασία Σπρέυ Μαύρο (Πλαστικοποίηση Βαφόμενη)

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και προστασία για τις ζημιές από χτύπημα από πέτρες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και του σασί αυτοκινήτων.

7,30 € (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός:
306024
Μάρκα:
Περιγραφή

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και προστασία για τις ζημιές από χτύπημα από πέτρες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και του σασί αυτοκινήτων, φορτηγών δεξαμενών. Με βάση από καουτσούκ και ρητίνες δημιουργεί ένα ανθεκτικό στο χρόνο σκληρό, ελαστικό προστατευτικό στρώμα. Που δεν σπάει. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, παγετό και οξέα αλάτων . Στεγνώνει μετά από 1-2 ώρες. . Μπορεί να βαφτεί μόλις στεγνώσει. Δεν περιέχει CFC Οδηγίες χρήσεως : Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές χωρίς ίχνος γράσου. Προστατέψτε τη γύρω περιοχή. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση (τουλάχιστον για 2 λεπτά). Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. Ψεκάστε σε πολλές στρώσεις ανά 10 λεπτά. Μετά τον ψεκασμό, γυρίστε το σπρέι προς τα κάτω και ψεκάστε ώστε να καθαρίσει η βαλβίδα.

Λέξη κινδύνου Κίνδυνος

· Στοιχεία επισήμανσης που καθορίζουν τον κίνδυνο:

οξικό η-βουτύλιο

Κολοφώνιο

ακετόνη

οξικός αιθυλεστέρας

· Δηλώσεις επικινδυνότητας

H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.

H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

· Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Μην τρυπάτε ή καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση.

P260 Μην αναπνέετε σπρέι.

P410 + P412 Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 ° F

Λεπτομέρειες προϊόντος
306024

Τεχνικές πληροφορίες

Συσκευασία
Σπρέυ
Περιεχόμενο
500ml

Ρυθμίσεις

Μενού