Αντιδιαβρωτική προστασία με κερί

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και προστασία για τις ζημιές από κτύπημα από πέτρες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και του σασί αυτοκινήτων.

10,50 € (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός:
603246
Μάρκα:
Περιγραφή

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και προστασία για τις ζημιές από κτύπημα από πέτρες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και του σασί αυτοκινήτων, φορτηγών δεξαμενών. Με βάση το κερί και ρητίνες δημιουργεί ένα ανθεκτικό στο χρόνο σκληρό, ελαστικό προστατευτικό στρώμα. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, παγετό και οξέα αλάτων . Στεγνώνει μετά από 1-2 ώρες. Δεν περιέχει τριχλωροαιθυλένιο. Χρώμα μελί διάφανο Αφαιρείται εύκολα με άσπρο οινόπνευμα (white spirit). Οδηγίες χρήσεως: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές χωρίς ίχνος γράσου. Προστατέψτε την γύρω περιοχή. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση (τουλάχιστον για 2 λεπτά). Ψεκάστε με αεροπίστολο (πίεση από 3 - 8 bar) από απόσταση 30 εκ. Ψεκάστε σε πολλές στρώσεις ανά 10 λεπτά. Μετά τον ψεκασμό καθαρίστε με διαλυτικό το πιστόλι.

· Προειδοποίηση λέξης σήματος

· Στοιχεία επισήμανσης που καθορίζουν τον κίνδυνο:

Νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένο φως

· Δηλώσεις επικινδυνότητας

H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

· Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας δοχείο ή ετικέτα προϊόντος.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P312 Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ POISON / γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.

P403 Φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους περιφερειακούς κανονισμούς.

Λεπτομέρειες προϊόντος
603246

Τεχνικές πληροφορίες

Συσκευασία
Μεταλλικό κουτί
Περιεχόμενο
1lt

Ρυθμίσεις

Μενού