1Κ Αστάρι Πλαστικών

Eξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα πλαστικά του αυτοκινήτου, εσωτερικά και εξωτερικά όπως προφυλακτήρες. εξωτερικοί καθρέπτες, πλαϊνά προστατευτικά πλαστικά

11,10 € (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός:
856563
Μάρκα:
Περιγραφή

Eφαρμόζεται σαν αστάρι κατευθείαν στις πλαστικές επιφάνειες.

Λέξη κινδύνου Κίνδυνος

· Στοιχεία επισήμανσης που καθορίζουν τον κίνδυνο:

Υδρογονάνθρακες, C6-C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικές, <5% n-εξάνιο

· Δηλώσεις επικινδυνότητας

H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411 ​​Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

· Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας δοχείο ή ετικέτα προϊόντος.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Μην τρυπάτε ή καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση.

P260 Μην αναπνέετε σπρέι.

P410 + P412 Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 ° F.

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους περιφερειακούς κανονισμούς.

Λεπτομέρειες προϊόντος
856563

Τεχνικές πληροφορίες

Συσκευασία
Σπρέυ
Περιεχόμενο
400ml

Ρυθμίσεις

Μενού